Privaatsus

Üldine

Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.

Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://www.estria.ee/privacy-policy-2/

Vastutav andmetöötleja

 • Ettevõte: Estria Metall OÜ
 • Aadress: Silikaltsiidi 7, Männiku 11216, Tallinn, Eesti
 • Telefon: +372 506 2796
 • E-post: info@estria.ee
 • web: www.estria.ee

Veebilehe sirvimise statistika

Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest ning et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust.

Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus, külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks kasutame tööriista Google Analytics.

Küpsised

Käesolevas dokumendis on kirjeldatud küpsiste (cookies) kasutamine Estria Metall OÜ hallatavatel veebilehtedel. Küpsisteks nimetatakse tekstifaile, mille veebilehitseja salvestab Teie seadmesse veebilehte külastades.

Küpsised jagunevad oma olemuselt kaheks

 • Seansiküpsised. Need on ajutised küpsised ja kaovad, kui lahkute veebilehelt või sulgete veebilehitseja. Selliseid küpsiseid saab kasutada veebilehe teatud funktsioonide võimaldamiseks.
 • Püsiküpsised. Need kehtivad küpsises kirjeldatud aja jooksul ega kustu veebilehitseja sulgemisel. Selliseid küpsised aktiveeritakse iga kord külastades veebilehte, mis selle küpsise lõi. Võidakse kasutada näiteks veebilehe eelistuste meelde jätmiseks või statistiliste andmete kogumiseks.

Küpsiste kasutamine võimaldab veebilehtede kasutajatele parandada lehe külastamise kasutajakogemust ning lehe haldajale parandada veebilehe toimivust.

Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, mille abil saame oma teenuseid pakkuda, optimeerida ja arendada. Teiste teenusepakkujate küpsised alluvad nende reeglitele ja sellised teenusepakkujad on näiteks:

 • Google (https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=ee);

Kellega võime jagada teie isikuandmeid?

Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe kaudu.

Turvalisus

Palun olge teadlikud, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja antud privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et taoline andmete edastamine ja krüpteerimismeetodid tagavad 100-protsendilise turvalisuse.

Teie õigused ja õiguste kasutamine

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil järgnevad õigused:

 • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele
 • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist
 • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist
 • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist
 • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele
 • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist

kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust e-posti aadressi info@estria.ee teel.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust eespool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Scroll to Top